0
Vijesti

Služba za civilnu zaštitu Općine Centar je u saradnji sa pripadnicima Dobrovoljnog vatrogasnog društva „Bjelave“, Crvenim križom Centar, Službom za medicinsku pomoć JU Doma zdravlja Kantona Sarajevo-Organizaciona jedinica Centar, te učenicima i nastavnim osobljem naše škole održala taktičko-pokaznu vježbu simulacije požara.
Tokom trajanja ove simulacije, nakon alarmiranja osoblja škole o pojavi požara pripadnici vatrogasnog društva su evakuisali učenike i osoblje škole i pristupili gašenju požara, dok su pripadnici Službe za spašavanje pri Crvenom križu pružili prvu medicinsku pomoć povrijeđenima. Služba za prvu medicinsku pomoć JU Doma zdravlja Kantona Sarajevo-Organizaciona jedinica Centar je preuzela teško povrijeđene i prevezla ih ambulantnim kolima do bolnice, dok su lakše povrijeđeni zbrinuti u najbližoj ambulanti porodične medicine. Pomenuta taktičko-pokazna vježba je organizovana povodom obilježavanja Dana Općine Centar.