Termini konsultacija za školsku 2021 /2022. godinu

Ime i prezime nastavnikaTermin konsultacija
Eldina Dizdarčetvrtak u 18 sati  putem online Teams-a
Belma Bašićutorak u 17:30 sati u drugoj smjeni
Nataša Vicićutorak u 17:30 h u  drugoj smjeni
Jelena Kovačevićutorak  u 17:30 h u drugoj smjeni
Dženana Š. Hadrovićutorak  u 17:30 h u drugoj smjeni
Jasmina Alečkovićutorak  u 17:30 h u drugoj smjeni
Nađa šteta utorak ( smjena 6. i 9. razreda ) u 17: 45 sati
Alisa Plehoutorkom u 17:40 h u drugoj smjeni
Ajka Karićutorak ( smjena 6. i 9. razreda ) u 17: 45 sati
Dženana Osmanbegovićsrijeda    17:35 – 18:20 h
Slobodanka Okićutorak    17:35 – 18:20 h
Sajma G. Mršoutorak    17:35 – 18:20 h
Zejna Martinovićsrijeda u 17:30 h
Monika Likautorak od 17:30 – 18:15 h
Mirela Suljevićutorak u prvoj smjeni učiteljice u 17:30 h
Marina Mešanovićpetak u drugoj smjeni  6. i 9. razreda 17:00 – 17:30 h
Adisa sokolovićutorak u drugoj smjeni 6. i 9. razreda 4. čas od 16:30 -17:00 h
Lejla Vučijakponedjeljak 18:30 (druga smjena)
Sanela Sirćosrijeda  u drugoj smjeni 7. i 8. razreda 4. čas u 16:45 h
Nizama Aliustićutorak  u drugoj smjeni 7. i 8. razreda u 18:00 h
Ajla Hadžikadunićpetak u drugoj smjeni 6. i 9. razreda 3. čas od 15:40 – 16:25 h
Emina Č. Čauševićutorak u drugoj smjeni 8. razreda 3. čas od 15:40 – 16:25 h
Samir Mešićutorak u drugoj smjeni 7. i 8. razreda  
Termin informacija za roditelje 8 b – utorak 19:15h
Melisa Kulićčetvrtak u drugoj smjeni 7. i 8. razreda 6. čas od 18:25-19:10 h
Alen Podgoricaponedjeljak u drugoj smjeni 9. razreda od 14:45 – 15:30 h
Dženita Batinićsrijeda u drugoj smjeni 7. i 8. razreda u 16:30 h
Emina Dautbašićponedjeljaku drugoj smjeni  u 19:10 h
Imra Memiševićčetvrtak u drugoj smjeni 6. i 9. razreda od 16:45 – 17:30 h
Maida Pašićpetak u drugoj smjeni 9. razreda 3. čas od 15:40 – 16:25 h
Emina Šabićsrijeda u drugoj smjeni 7. i 8. razreda od 15:40 – 16:25 h
Samra Halilovićpetak u drugoj smjeni 6. i 9. razreda od 14:45 – 15:30 h
Mirsad CvrkU prvoj smjeni  petak 4. čas od 10:45 – 11:30 h
druga smjena 4. čas od 16:45 – 17:30 h
Medina Aldžićutorak u drugoj smjeni 6. i 9. razreda 3. čas od 15:40 – 16:25 h
Naisa Dedićčetvrtak smjena 8. razreda od 14:00 – 14:45 h
Azema Efendićpetak u drugoj smjeni 7. i 8. razreda 3.čas od 15:40 – 16:25 h
Mirnesa Velićutorak u drugoj smjeni 8. razreda od 17:35 – 18:20 h
Amra Šotoutorak u drugoj smjeni 6. i 9. razreda u 15:40 – 16:25 h
Vildana Koldžićutorak u drugoj smjeni  3. čas od 15:40 h
Haris Omeragićpetak u drugoj smjeni 7. i 8. razreda 2. čas 14:50 – 15:35 h
Behireta H. Fazlićutorak u prvoj smjeni od 10:45 – 11:30
u drugoj smjeni 16:45- 17:30 h
Zehra Memićpetak u drugoj smjeni 6. i 9. razreda u 17:30 h