Termini konsultacija

NASTAVNIK PREDMET TERMIN KONSULTACIJE
Zejna Martinović Razredna nastava, 1.a srijeda 16,45
Monika Lika Razredna nastava, 1.b četvrtak 16,45
Mirela Suljević Razredna nastava, 1.c utorak 16,50
Mara Škrabek Razredna nastava, 2.a
Belma Bašić Razredna nastava, 2.b četvrtak 17,30
Nataša Vicić Razredna nastava, 2.c utorak 17,30
Dženana Šabanić-Hadrović Razredna nastava, 3.a utorak 17,30
Aida Dolić Razredna nastava, 3.b utorak 17,30
Jasmina Alečković Razredna nastava, 3.c utorak 17,30
Jelena Nanić Razredna nastava, 3.d utorak 17,30
Eldina Dizdar Razredna nastava, 4.a
Ajka Karić Razredna nastava, 4.b utorak 17,40 – 18,30
Alisa Pleho Razredna nastava, 4.c utorak 17,40 – 18,30
Nađa Šteta Razredna nastava, 4.d utorak 17,40 – 18,30
Sajma Gušić-Mršo Razredna nastava, 5.a četvrtak 16,45 – 17,30
Dženana Osmanbegović Razredna nastava, 5.b utorak 16,45 – 17,30
Slobodanka Okić Razredna nastava, 5.c
Gordana Hadžić Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost četvrtak 18,30 – 19,15
Selma Kapić Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost četvrtak 16,45 – 17,30
Emina Dautbašić Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost srijeda 19,10
Zehra Memić Engleski jezik srijeda 16,45 – 17,30
Elma Drpljanin Engleski jezik utorak 18,30 – 19,10 petnaestodnevno
Jasna Makan Engleski jezik ponedjeljak 8,45 – 9,30 (1.smjena)
ponedjeljak 14,45 – 15,30 (2.smjena)
Lejla Vučijak Njemački jezik srijeda 17,45
Marina Mešanović Matematika srijeda 15,40 – 16,25
Emina Šabić Matematika četvrtak 16,45 – 17,30
Medina Aldžić Matematika/Informatika petak 14,50 – 15,35 (2.smjena 6. i 9.)
Dženita Batinić Biologija/ZŽS srijeda 16,30 – 17,30 (2.smjena 7. i 8.)
Emina Čerkez-Čaušević Hemija/KŽ/ZŽS/DKR četvrtak 16,30 (2.smjena 6. i 9.)
Maida Pašić Fizika ponedjeljak 14,00 – 14,45 (2.smjena 7. i 8.)
Mirnesa Velić Tehnička kultura petak 15,40 – 16,25 (2.smjena 7. i 8.)
Amra Šoto Tehnička kultura/Osnovi tehnike četvrtak 15,40 – 16,25 (2.smjena 6. i 9.)
Sabina Velić Informatika
Adisa Sokolović Historija srijeda 15,40 (2.smjena 6. i 9.)
Belma Spahić-Ćorović Historija četvrtak 15,40 – 16,25 (2.smjena 7. i 8.)
Seida Tanjaš Geografija srijeda 18,00 – 18,45 (2.smjena 6. i 9.)
Nizama Aliustić Muzička kultura četvrtak 15,30
Alen Podgorica Likovna kultura srijeda 15,40 (2.smjena 6. i 9.)
Ajla Hadžikadunić TIZO četvrtak 19,00 (2.smjena 7. i 8.)
Almir Pleh TIZO/ZŽS
Mirsad Cvrk Građansko obrazovanje/DKR utorak 15,00 – 16,00 kabinet biblioteke
Naisa Dedić Islamska vjeronauka utorak 15,00 (2.smjena 6. i 9.)
Sabiha Bogilović Islamska vjeronauka
Emina Dacić Islamska vjeronauka
Siniša Mujabašić Katolički vjeronauk
Jasmina Kazija Geografija petak 18,30
Samir Mešić Njemački jezik četvrtak 16,00 – 16,45 i 19,10 – 19,30 (2.smjena 6. i 9.)