NASTAVNIK PREDMET TERMIN KONSULTACIJE
Amina Hasibović-Ibišević Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost ČETVRTAK 16:25 (smjena 7. i 8.)
Nedim Hastor Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost ČETVRTAK 16:45 (smjena 6. i 9.)
Samra Numanović Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost SRIJEDA 16:45 (smjena 7. i 8.)
Zehra Memić Engleski jezik PONEDJELJAK 18:25 (smjena 7. i 8.)
Elma Drpljanin Engleski jezik PETAK 14:50 (smjena 7. i 8.)
Zina Hajdarbašić Engleski jezik UTORAK 15:55 (smjena 6. i 9.)
Lejla Vučijak Njemački jezik PETAK 15:40 (smjena 7. i 8.)
Diana Mejrić Njemački jezik UTORAK 16:45 (smjena 6. i 9.)
Marina Mešanović Matematika SRIJEDA 17:30 (smjena 7. i 8.)
Emina Šabić Matematika UTORAK 14:50 (smjena 6. i 9.)
Medina Aldžić Matematika i Informatika PETAK 15:35 (smjena 7. i 8.)
Sabina Velić Informatika UTORAK 17:30 (smjena 6. i 9.)
Dženita Batinić Biologija ČETVRTAK 15:40 (smjena 6. i 9.)
Emina Čerkez-Čaušević Hemija/KŽ/ZŽS SRIJEDA 14:50 (smjena 7. i 8.)
Maida Pašić Fizika PETAK 15:40 (smjena 6. i 9.)
Mirnesa Velić Tehnička kultura ČETVRTAK 17:40 (smjena 7. i 8.)
Amra Šoto Tehnička kultura PETAK 15:40 (smjena 6. i 9.)
Adisa Sokolović Historija ČETVRTAK 16:00 (smjena 6. i 9.)
Sanela Sirćo Geografija SRIJEDA 15:40 (smjena 6. i 9.)
Jasmina Kazija Geografija ČETVRTAK 15:30 (smjena 7. i 8.)
Nizama Aliustić Muzička kultura SRIJEDA 16:45 (smjena 7. i 8.)
Alen Podgorica Likovna kultura UTORAK 15:35 (smjena 7. i 8.)
Ajla Hadžikadunić TIZO PETAK 18:30 (smjena 6. i 9.)
Mirsad Cvrk Građansko obrazovanje PETAK 12:30 ili 19:10 (smjena 7. i 8.)
Naisa Dedić Islamska vjeronauka SRIJEDA 16:45 (smjena 7. i 8.)
Amira Memčić Brajanović Islamska vjeronauka PETAK 16:40 (smjena 7. i 8.)