0
Vijesti

U okviru projekta „Volontiranje je COOL!”, 30.01.2017. godine školama učesnicama su dodjeljene nagrade od strane OSCE-a.
Cilj manifestacije “Galerija volonterizma” je bio da se omogući volonterima da prezentuju svoj volonterski rad i angažman u zajednicama, razmjene iskustva koja su stekli učešćem na projektu „Volontiranje je cool!”, promovišu korisni efekti volonterizma i pozovu vršnjaci na razmišljanje i uključivanje u volonterski rad.
cooll