Uputstvo o organizaciji i realizaciji odgojno-obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje objavilo je prečišćeni tekst Uputstva o organizaciji i realizaciji odgojno-obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo.

Uputstvo o organizaciji

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .