Vijeće učenika/ca u školskoj 2020/21. godini:

Odjeljenje Ime i prezime
5.a 1.Ajla Kovačević
2.Ela Oruč Ulemek
5.b 1.Džemail Metović
2.Maša Radovanović
5.c 1.Zara Bojčanović
2.
6.a 1.Harun Memić
2.Lamah Čorhodžić
6.b 1.Alen Karahasanović
2.
6.c 1.Esma Dervišević
2.Ajša Halilović
7.a 1.Najda Huremović
2.Uma Čelhasić
7.b 1.Nejra Bašović
2.Omar Gazibegović
7.c 1.Imad Ibrahim Bahtić
2.Ambera Beširović
8.a 1.Ahmić Kenan
2.
8.b 1.Emina Golub
2.Sajra Leka
8.c 1.Zara Kečo
2.Dea Pejaković
9.a 1.Jan Zeherović
2.Ishak Kurić
9.b 1.Nedim Migić
2.Adem Bungur
9.c 1.Farah Šebo
2.Dalila Halilović

POSLOVNIK O RADU VIJECA UCENIKA 2020/21