Aktivnosti Vijeća učenika/ca u prvom polugodištu

0
Vijesti

Vijeće učenika/ca škole je u toku 1.polugodišta ove školske godine realizovalo sljedeće aktivnosti:

• Radionice o pravima djece u 5. i 6.razredu okviru odjeljenjskih zajednica i na taj način su obilježili Dječiju nedjelju u oktobru 2018. godine;

• Na inicijativu učenika-članova Vijeća učenika pokrenut je projekat Tribine sa stručnjacima, na osnovu istraženih interesa u odjeljenjskim zajednicama. Prva tribina je bila na temu”Sigurnost djece na internetu” koju je realizovao prof. Edo Muratbegović sa Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, u novembru 2019. godine;

• Sljedeća tema u februaru će biti”Razvoj samopouzdanja ” u realizaciji dječijeg psihologa i psihoterapeuta g-đe Belme Trbić;

• U decembru su realizovane radionice “Prevencija vršnjačkog nasilja” za predstavnike odjeljenja od 6. do 9.razreda, sa obavezom da učesnici/ce radionica iste realizuju početkom 2.polugodišta u svojim odjeljenjskim zajednicama;

• Aktivnost “Darujmo paketiće-obradujmo vršnjake”, a povodom Dana dječije radosti, koju je pokrenulo Vijeće učenika, je imala značajan odziv učenika škole i njihovih roditelja. Paketiće je dobilo naših 22 učenika/ce od 1.do 6.razreda. Takođe, paketići su dodijeljeni djeci iz Konjević polja, Doma Bjelave i Pazarić.

© 2020 OŠ ISAK SAMOKOVLIJA