0
Obavještenja

Na osnovu čl. 66. stav (2) i 68. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 35/05), Naredbe Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva od 12.3.2020. godine i Naredbe Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, broj: 16-20/2020, a u vezi sa Odlukom Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-04-7374-2/20 od 11.3.2020. godine i Prijedloga Radne grupe za podršku i nadzor realizacije online nastave od 13.3.2020. godine, ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo donosi
INSTRUKCIJU
Član 1.
Pozivamo nadležne organe Javne ustanove „Studentski centar“ Sarajevo da, u skladu sa članom 3. Odluke Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-04-7374-2/20 od 11.03.2020. godine, kojim je propisana obaveza svim studentskim centrima na području Kantona Sarajevo da organizuju rad u skladu sa naredbama Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, donesu odgovarajuće odluke u cilju prevencije i zaštite zdravlja studenata i radnika u uvjetima proglašene pandemije Koronavirusom.
Član 2.
Direktori osnovnih i srednjih škola, u kojima se izvodi online nastava, mogu napraviti izmjene u organizaciji rada škole što, između ostalog, podrazumijeva da direktor određuje vrijeme, mjesto i način rada svih radnika škole za vrijeme važenja Odluke Vlade Kantona Sarajevo o organizaciji rada u odgojno-obrazovnim ustanovama i studentskim centrima na području Kantona Sarajevo za period 11.03. do 25.03. 2020. godine, broj: 02-04-7374-2/20 od 11.3.2020. godine.
Član 3.
Ova Instrukcija stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na internet stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.
M I N I S T A R
Mr. Anis Krivić s.r.
INSTRUKCIJA