Općina Centar: "Izrađen link za webinar edukaciju učenika i roditelja o online nastavi"

0
Obavještenja

Nakon što su na inicijativu načelnika Općine Centar dr. Nedžada Ajnadžića, a prema sugestiji direktora osnovnih škola u vezi nedovoljne edukacije roditelja i učenika o online nastavi, izdvojena sredstva iz općinskog budžeta za obuku, izrađen je i link na koji se roditelji, djeca i nastavnici trebaju prijaviti.

Ukoliko roditelji i djeca žele da prisustvuju online obuci prijava je obavezna, a nakon toga će na mail dobiti raspored termina obuke.

Da podsjetimo cilj webinara je prvenstveno omogućiti roditeljima, učenicima i nastavnom osoblju sa područja Općine Centar da u određenim terminima pristupe webinarima kako bi se upoznali sa korištenjem alata za online nastavu po „Uputstvu za realizaciju online nastave “Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, ali i:

  • Upoznavanje učenika i njihovih roditelja sa praksom i procedurom izvođenja online nastave kao i njihovim obavezama i odgovornostima
  • Pokazati sa kakvim se problemima mogu suočiti sudionici realizacije online nastave
  • Pružanje smjernica za stvaranje pozitivne klime za rad učenika prilikom korištenje digitalne platforme za realizaciju online nastave
  • Razbiti predrasude o umanjenju kvaliteta nastavnog procesa prilikom realizacije online nastave
  • Upoznavanje sa jednim od rješenja mrežne platforme i prezentacija mogućnosti koje nudi
  • Omogućiti roditeljima učenika, besplatan pristup i korištenje resursa mrežne platforme za realizaciju online nastave
  • Pružanje podrške pri korištenju mrežne platforme za realizaciju online nastave

© 2020 OŠ ISAK SAMOKOVLIJA