0
Vijesti
U ponedeljak, 29.10.2018. godine  Nacionalnu i univerzitetsku biblioteku BiH su posjetili učenici petog razreda osnovne škole „Isak Samokovlija“, u pratnji svojih učiteljica, bibliotekarke i nastavnice engleskog jezika Zine Hajdarbašić.
Cilj posjete bio je da se učenici  upoznaju sa NUB BiH, njenim ciljevima, zadacima, funkcijama kao i servisima koje nudi svojim korisnicima, u skladu sa njihovim godinama.
Tom prilikom  učenicima dobrodošlicu u ime kolektiva uputila je Rukovodilac sektora za informacije i usluživanje korisnika Merima Lendo, sa kolegicama Anjom Mastilović, Adelaidom Grabovicom i Muamerom Smajić.
Učenici su obišli jedan dio NUB BiH,  a prvenstveno mjesta njihovog interesovanja kao što su čitaonice, katalog, i Centar za restauraciju, prezervaciju i konzervaciju bibliotečke građe NUB BiH kao i upoznavanje sa fondovima stare i rijetke knjige i stare periodične publikacije.
Najaktivniji učenici tokom posjete su dobili primjerak knjiga koje je izdala NUBBiH od bh dječijih književnika Mirsada Bećirbašića, Šime Ešića, Nure Bazdur Hubijar, Ljubice Ostojić, što je upotpunilo radost njihov posjete ovoj kulturnoj instituciji.