Spol djeteta

    PODACI O RODITELJIMA

    U slučaju da Škola bude raspolagala prostornim kapacitetima u skladu sa epidemiološkom situacijom, da li bi ste željeli da Vaše dijete upišete u naš produženi boravak? (Ukoliko ste odgovorili DA, to ne znači da je dijete upisano u boravak , nego ste samo izrazili Vaše interesovanje za usluge našeg boravka. Obavezno je potpisivanje Ugovora kako biste diiete upisali u produženi boravak.)

     


    Prijavu možete izvršiti putem aplikacije na stranici ili popunite prijavu sa gornjeg linka, te popunjeni obrazac dostavite na

    e-mail adresu upis@osis.edu.ba ili putem pošte na adresu Fra Anđela Zvizdovića 1., Sarajevo.