0
Vijesti

U okviru planiranih sadržaja vezanih za prevenciju maloljetničke delinkvencije pod nazivom „Razmisli pa djeluj“ implementiran je projekat “Lopov uvijek bude otkriven”.
Ovaj projekat realizira se u okviru programa “Rad policije u zajednici” u saradnji sa Visokim sudskim i tužilačkim vijećem BiH. Prezentacija edukativnog sadržaja je u našoj školi održana u srijedu, 21. 03. 2019. u 12:20 sati, a cilj je bio povećavanje svijesti djece da se nezakonito ponašanje ne isplati i da lopov uvijek bude uhvaćen.
Predavanju su prisustvovali učenici VI razreda, koji su naučili kako prepoznati i pravilno reagovati u slučaju krađe. Za demonstraciju ovog projekta bili su zaduženi policajci iz Policijske uprave Centar. Djeca su sa zanimanjem slušala i učestvovala u ovoj interaktivnoj radionici. Učenici su naučili kako da prijave krađu, te šta da urade ako ih neko pokrade.