U školskoj 2016/17.godini relizovat će se Projekat, podržan od Fonda Otvoreno društvo.
Naziv inovacije: “Nasilje ne živi ovdje”-pozitivnom disciplinom i restitucijom do prevencije asocijalnih oblika ponašanja
Oblast realizacije inovacije: odgojni rad-školska disciplina i rješavanje konflikata među učenicima.
Cilj inovacije: integriranjem principa pozitivne discipline, restitucije i vršnjačke medijacije u pedagoško djelovanje nastavnika/ca unaprijediti školsku disciplinu i prevenirati pojave asocijalnih oblika ponašanja učenika/ca.
Vremenski okvir: oktobar 2016. –juni 2017.
Nositelji realizacije: razredni voditelji od 1.do 9.razreda
Aktivnosti u projektu:
1. edukativne radionice za nastavnike
2. edukativne radionice za roditelje učenika
3. edukativne radionice za učenike
4. radni sastanci sa nastavnicima o primjeni novih načina rješavanja discipline i konflikata u odjeljenjima
5. izrada kodeksa jedinstvenog rješavanja discipline i konflikata u odjeljenjima i priručnika radionica
6. medijska promocija projekta.
Realizatori edukacije: Pedagog, nastavnici razredne i predmetne nastave, direktor (prema Projektu i potpisanom ugovoru sa FOD).
Sve navedene aktivnosti nastojat ćemo zadržati u školskoj praksi ovisno o ostvarenim rezultatima u primjeni projekta te istu ponuditi kao primjer dobre prakse školama na nivou osnovnih škola.