MONKS: Realiziranje online nastave

0
Obavještenja

Cijenjeni
s ciljem stjecanja uvida u kvalitet realiziranja online nastave u osnovnim i srednjim školama,
kao i omogućavanja roditeljima da dobiju adekvatne informacije, potrebno je da se na nivou svake škole jednom sedmično organizira održavanje virtuelnih roditeljskih sastanaka, putem kojih će roditeljima biti date informacije u vezi sa praćenjem nastave od strane svakog učenika pojedinačno.
Dakle, svaki razrednik treba jednom sedmično, putem informaciono-komunikacijskih tehnologija ili određenih društvenih mreža, u zakazano vrijeme, roditelje informirati u vezi sa praćenjem online nastave od strane učenika.
Na ovaj način će i roditelji biti upoznati da li i u kojoj mjeri učenici izvršavaju zadane zadatke i aktivno učestvuju u realiziranju procesa nastave, kako bi uspješno savladali nastavno gradivo.
Zbog velikog interesovanja u vezi sa ocjenjivanjem učenika za vrijeme trajanja online nastave, obavještavamo Vas da su nastavnici dužni pridržavati se odradaba Pravilnika o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 24/18), u mjeri u kojoj je to moguće u ovoj situaciji.
Dakle, na nivou stručnog aktiva je potrebno izvršiti procjenu kada i na koji način će se ocijeniti učenici, jer smo na stanovištu da je u ovom trenutku neophodna fleksibilnost u odvijanju ovog segmenta odgojno-obrazovnog rada.
U porodicama u kojima najmanje dvoje djece pohađa osnovnu i/ili srednju školu, potrebno je da predmetni nastavnici organiziraju rad sa učenicima, prema dostupnosti korištenja računara, imajući na umu ovu činjenicu.
Na ovaj način će učenici odgovoriti traženim zadacima, uz dozvoljeno vremensko odstupanje, prema procjeni nastavnika.
Molimo nastavnike da reduciraju preobimne nastavne sadržaje koje koriste za održavanje online nastave.
Posebno napominjemo roditeljima i učenicima da je online nastava u organizaciji Ministarstva i škola, dovoljna za uspješno realiziranje propisanog nastavnog programa, te smatramo da u ovom trenutku nema potrebe za aktiviranjem dodatnih načina educiranja učenika.
Ministarstvo je u stalnom kontaktu sa odgojno-obrazovnim ustanovama svih nivoa, Vijećem roditelja Kantona Sarajevo i drugim relevantnim institucijama, te ćemo vas blagovremeno i kontinuirano izvještavati o aktivnostima, mjerama, te davati eventualne upute u skladu sa razvojem novonastale situacije.

© 2020 OŠ ISAK SAMOKOVLIJA