0
Vijesti

U okviru projekta “Zdrava ishrana u školama, čiji su implementatori UNICEF, Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH, Partnerstvo za javno zdravlje, osnovna škola “Isak Samokovlija” zajedno sa jos tri škole iz BiH uzela je učešće u ovom veoma značajnom projektu.
Ovaj projekat realizirat će se u periodu od 01.oktobra-31.decembra 2018.godine, uz aktivno učešće i nesebičnu podršku direktorice škole Nevzete Doljančić, učiteljica, nastavnica i predstavnika Vijeća roditelja.
Postavljeni cilj narednih aktivnosti bit će informirati, motivirati učenike kako se što zdravije i kvalitetnije hraniti. Primarno je upoznati učenike koliko je bitan utjecaj hrane na zdravlje i potaknuti učenike na što odgovorniji odnos prema sebi i svom zdravlju, a sve se to može uspješno postići aktivnostima koje će se realizirati u okviru ovog projekta. Uočavajući važnost konkretnih poticaja za pravilan rast i razvoj djeteta, ovim učešćem u projektu “Zdrava ishrana u školama”,  ostaje velika nada da će OŠ “Isak Samokovlija” biti reprezentativan primjer dobrog, kada je u pitanju zdrava ishrana djece.