0
Vijesti

Pregled udžbenika po razredima

PREUZMI SPISAK  UDŽBENIKA


1.RAZRED

VAŽNO: OVE ŠKOLSKE GODINE UDŽBENIKE ZA SVE UČENIKE PRVOG RAZREDA OBEZBJEDILA JE OPĆINA CENTAR.

 1. MOJA POČETNICA. VILDANA MUJAKIĆ, DIJANA KOVAĆEVIĆ, ŽARMEN HAMIDOVIĆ. ZENICA: VRIJEME; TUZLA: NAM.
 2. MATEMATIKA. BOŠKO JAGODIĆ. SARAJEVO: SARAJEVO PUBLISHING.
 3. MOJA OKOLINA. ZINAIDA LIVNJAK. SARAJEVO: SARAJEVO PUBLISHING
 4. MUZIČKA / GLAZBENA KULTURA. SELMA FEROVIĆ, INDIRA MEŠKIĆ. SARAJEVO: SARAJEVO PUBLISHING.
 5. LIKOVNA KULTURA. JASNA MUJKIĆ. SARAJEVO: SARAJEVO PUBLISHING.
 6. NEW ENGLISH ADVENTURE, STARTER A. PUPILS BOOK; NEW ENGLISH ADVENTURE, STARTER A, ACTIVITY BOOK. REGINA RACZYNSKA, CHRISTINA BRUNI.
 7. VJERONAUKA. IBRAHIM BEGOVIĆ. EL-KALLEM.

2.RAZRED

 1. MOJA ČITANKA. VILDANA MUJAKIĆ, DIJANA KOVAĆEVIĆ, ŽARMEN HAMIDOVIĆ. ZENICA: VRIJEME; TUZLA: NAM.
 2. MOJA MATEMATIKA. VILDANA MUJAKIĆ, DIJANA KOVAĆEVIĆ, ŽARMEN HAMIDOVIĆ. ZENICA: VRIJEME; TUZLA: NAM.
 3. MOJA OKOLINA. VILDANA MUJAKIĆ, DIJANA KOVAĆEVIĆ, ŽARMEN HAMIDOVIĆ. ZENICA: VRIJEME; TUZLA: NAM.
 4. MUZIČKA / GLAZBENA KULTURA. REFIK HODŽIĆ. ZENICA: VRIJEME; TUZLA: NAM.
 5. LIKOVNA KULTURA. MIRALEM BRKIĆ. ZENICA: VRIJEME; TUZLA: NAM.
 6. ENGLISH ADVENTURE, STARTER B. PUPILS BOOK; ENGLISH ADVENTURE, STARTER B, ACTIVITY BOOK. CHRISTINA BRUNI, TESSA LOCHOWSKI.
 7. VJERONAUKA. MUAMER TINJAK. EL-KALLEM.

3.RAZRED

 1. ČITANKA. ŠEJLA ŠAHIBOVIĆ, JASMINKA ŠAHIBOVIĆ. ZENICA: VRIJEME; TUZLA: NAM.
 2. MOJA MATEMATIKA. VILDANA MUJAKIĆ, DIJANA KOVAĆEVIĆ, ŽARMEN HAMIDOVIĆ. ZENICA: VRIJEME; TUZLA: NAM.
 3. MOJA OKOLINA. VILDANA MUJAKIĆ, DIJANA KOVAĆEVIĆ, ŽARMEN HAMIDOVIĆ. ZENICA: VRIJEME; TUZLA: NAM.
 4. MUZIČKA / GLAZBENA KULTURA. REFIK HODŽIĆ. ZENICA: VRIJEME; TUZLA: NAM.
 5. LIKOVNA KULTURA. JASNA MUJKIĆ. SARAJEVO: SARAJEVO PUBLISHING
 6. ENGLISH ADVENTURE 1. ANNE WORRAL, ELIZABETH KILBEY, ASMIR MEŠIĆ. SARAJEVO: BUYBOOK.
 7. VJERONAUKA. MINA PLEH, MELIKA NEZIROVAC, MUAMER TINJAK. EL-KALLEM.

4.RAZRED

 1. ČITANKA: BOJA SREĆE. ZEHRA HUBIJAR. SARAJEVO: BOSANSKA RIJEČ.
 2. MATEMATIKA. BOŠKO JAGODIĆ. SARAJEVO: SARAJEVO PUBLISHING.
 3. MOJA OKOLINA. ZINAIDA LIVNJAK, SABAHETA BIJEDIĆ. SARAJEVO: SARAJEVO PUBLISHING.
 4. MUZIČKA / GLAZBENA KULTURA. REFIK HODŽIĆ. ZENICA: VRIJEME; TUZLA: NAM.
 5. LIKOVNA KULTURA. JASNA MUJKIĆ. SARAJEVO: SARAJEVO PUBLISHING
 6. ENGLISH ADVENTURE 2. ANNE WORRAL.
 7. VJERONAUKA. HAZEMA NIŠTOVIĆ, IBRO NIŠTOVIĆ, MENSUR VALJEVAC. EL-KALLEM.

5.RAZRED

 1. ČITANKA. ŠEJLA ŠAHIBOVIĆ, JASMINKA ŠAHIBOVIĆ. ZENICA: VRIJEME; TUZLA: NAM.
 2. MATEMATIKA. ATIJA FAKO. SARAJEVO: BOSANSKA RIJEČ.
 3. MUZIČKA / GLAZBENA KULTURA. REFIK HODŽIĆ. ZENICA: VRIJEME; TUZLA: NAM.
 4. ENGLISH ADVENTURE 3. PUPILS BOOK; ENGLISH ADVENTURE 3. ACTIVITY BOOK. IZABELLA HEARN. SARAJEVO: BUYBOOK.
 5. NJEMAČKI JEZIK: UDŽBENIK ZA 6. RAZRED. ZLATA MAGLAJLIJA. SARAJEVO: BOSANSKA RIJEČ, SARAJEVO: DJEČIJA KNJIGA.
 6. PRIRODA. ZIJAD NUMIĆ, NAIDA VIDOVIĆ. SARAJEVO: BOSANSKA RIJEČ.
 7. DRUŠTVO. AMIRA IDRIZOVIĆ. ZENICA: VRIJEME; TUZLA: NAM.
 8. KULTURA ŽIVLJENJA. SUBHIJA KAPIĆ. TUZLA: BOSANSKA RIJEČ.
 9. OSNOVE TEHNIKE. SAKIB SELIMOVIĆ, ELVIR NEZIREVIĆ. TUZLA: BOSANSKA KNJIGA.
 10. VJERONAUKA. MUSTAFA PRLJAČA, NEZIR HALILOVIĆ. EL-KALLEM.

6.RAZRED

 1. ČITANKA. ZEJĆIR HASIĆ. TUZLA: BOSANSKA RIJEČ.
 2. NAŠ JEZIK. AMIRA DŽIBRIĆ, ISMETA DŽIBRIĆ. TUZLA: BOSANSKA RIJEČ.
 3. CHALLENGES 1. MICHAEL HARIS, ASMIR MEŠIĆ, DAVID MOWER. SARAJEVO: BUYBOOK.
 4. NJEMAČKI JEZIK. ZLATA MAGLAJLIJA. SARAJEVO: BOSANSKA RIJEČ, SARAJEVO: DJEČIJA KNJIGA.
 5. MATEMATIKA. ŠEFKET ARSLANAGIĆ, DRAGOLJUB MILOŠEVIĆ. SARAJEVO: BOSANSKA RIJEČ, SARAJEVO: DJEČIJA KNJIGA.
 6. GEOGRAFIJA. ENISA KULAŠIN. SARAJEVO: BOSANSKA KNJIGA.
 7. HISTORIJA. EDIS DERVIŠAGIĆ, HADŽIJA HADŽIABDIĆ. SARAJEVO: BOSANSKA KNJIGA.
 8. VJERONAUKA. EMINA GRABUS, MUAMERA BAŠIĆ. EL-KALLEM.
 9. BIOLOGIJA. ZIJAD NUMIĆ, NAIDA VIDOVIĆ. SARAJEVO: BOSANSKA RIJEČ, SARAJEVO: DJEČIJA KNJIGA.
 10. MUZIČKA / GLAZBENA KULTURA. SENAD KAZIĆ. SARAJEVO: BOSANSKA KNJIGA.
 11. DRUŠTVO/KULTURA/RELIGIJA. PRIRUČNIK IZDAT OD STRANE MONKS-A IZ 2011/12. DOSTUPAN NA STRANICI MINISTARSTVA.
 12. TEHNIČKA KULTURA. MILAN CVIJETINOVIĆ, SULEJMAN LJUBOVIĆ. SARAJEVO: BOSANSKA RIJEČ, SARAJEVO: DJEČIJA KNJIGA.
 13. INFORMATIKA. LEJLA DIZDAREVIĆ. SARAJEVO: SARAJEVO PUBLISHING.

7.RAZRED

 1. ČITANKA. ALMIRA HADŽIHRUSTIĆ. SARAJEVO: SARAJEVO PUBLISHING.
 2. BOSANSKI JEZIK 7. ALMIRA HADŽIHRUSTIĆ. SARAJEVO: SARAJEVO PUBLISHING.
 3. MATEMATIKA. ŠEFKET ARSLANAGIĆ, DRAGOLJUB MILOŠEVIĆ. SARAJEVO: BOSANSKA RIJEČ, SARAJEVO: DJEČIJA KNJIGA.
 4. FIZIKA. EDIN ŠAHMAN, LEJLA RAMIĆ. SARAJEVO: BOSANSKA RIJEČ, SARAJEVO: DJEČIJA KNJIGA.
 5. TEHNIČKA KULTURA. MILAN CVIJETINOVIĆ, SULEJMAN LJUBOVIĆ. SARAJEVO: BOSANSKA RIJEČ, SARAJEVO: DJEČIJA KNJIGA.
 6. INFORMATIKA. LEJLA DIZDAREVIĆ. SARAJEVO: SARAJEVO PUBLISHING.
 7. VJERONAUKA. ŠEFKO SULEJMANOVIĆ, SAFIJA HUSIĆ. EL-KALLEM.
 8. CHALLENGES 2. MICHAEL HARIS, DAVID MOWER. SARAJEVO: BUYBOOK.
 9. NJEMAČKI JEZIK. ZLATA MAGLAJLIJA. SARAJEVO: BOSANSKA RIJEČ, SARAJEVO: DJEČIJA KNJIGA.
 10. GEOGRAFIJA. ENISA KULAŠIN. SARAJEVO: BOSANSKA KNJIGA.
 11. HISTORIJA. EDIS DERVIŠAGIĆ, HADŽIJA HADŽIABDIĆ, ALEN MULIĆ, VAHIDIN VIDOVIĆ. SARAJEVO: BOSANSKA KNJIGA.
 12. BIOLOGIJA. ZIJAD NUMIĆ, NAIDA VIDOVIĆ. SARAJEVO: BOSANSKA RIJEČ, SARAJEVO: DJEČIJA KNJIGA.
 13. MUZIČKA / GLAZBENA KULTURA. SENAD KAZIĆ. SARAJEVO: BOSANSKA KNJIGA.
 14. LIKOVNA KULTURA. ADMIR MUJKIĆ. SARAJEVO: SARAJEVO PUBLISHING.
 15. GRAĐANSKO OBRAZOVANJE: OSNOVE DEMOKRATIJE. CIVITAS, MEĐUNARODNA ORGANIZACIJA.
 16. DRUŠTVO/KULTURA/RELIGIJA. PRIRUČNIK IZDAT OD STRANE MONKS-A IZ 2011/12. DOSTUPAN NA STRANICI MINISTARSTVA.

8.RAZRED

 1. ČITANKA: SVEZAME, OTVORI SE. GRUPA AUTORA. SARAJEVO: SEZAM.
 2. BOSANSKI JEZIK 8. ALMIRA HADŽIHRUSTIĆ. SARAJEVO: SARAJEVO PUBLISHING.
 3. MATEMATIKA. ŠEFKET ARSLANAGIĆ, DRAGOLJUB MILOŠEVIĆ, ARIF ZOLIĆ. SARAJEVO: BOSANSKA RIJEČ, SARAJEVO: DJEČIJA KNJIGA.
 4. FIZIKA. HASNIJA MURATOVIČ, NADA GABELA. MOSTAR: GRAFEX.
 5. TEHNIČKA KULTURA. MILAN CVIJETINOVIĆ, SULEJMAN LJUBOVIĆ. SARAJEVO: BOSANSKA RIJEČ, SARAJEVO: DJEČIJA KNJIGA.
 6. INFORMATIKA. LEJLA DIZDAREVIĆ. SARAJEVO: SARAJEVO PUBLISHING.
 7. VJERONAUKA. EMINA GRABUS, MUAMER NEIMARLIJA, AHMEDINA PURKOVIĆ, MELISA ZUKIĆ. EL-KALLEM.
 8. CHALLENGES 3. MICHAEL HARIS, DAVID MOWER, ANNA SIKORYNSKA, ASMIR MEŠIĆ. SARAJEVO: BUYBOOK.
 9. NJEMAČKI JEZIK. ZLATA MAGLAJLIJA. SARAJEVO: BOSANSKA RIJEČ, SARAJEVO: DJEČIJA KNJIGA.
 10. GEOGRAFIJA. ENISA KULAŠIN. SARAJEVO: BOSANSKA KNJIGA.
 11. HISTORIJA. EDIS DERVIŠAGIĆ, HADŽIJA HADŽIABDIĆ. SARAJEVO: BOSANSKA KNJIGA.
 12. BIOLOGIJA. ZIJAD NUMIĆ, NAIDA VIDOVIĆ. SARAJEVO: BOSANSKA RIJEČ, SARAJEVO: DJEČIJA KNJIGA.
 13. HEMIJA. DENIZA TOKALIJA. SARAJEVO: BOSANSKA KNJIGA.
 14. MUZIČKA / GLAZBENA KULTURA. SENAD KAZIĆ. SARAJEVO: BOSANSKA KNJIGA.
 15. LIKOVNA KULTURA. ADMIR MUJKIĆ. SARAJEVO: SARAJEVO PUBLISHING.

9.RAZRED

 1. ČITANKA. AZRA VELAŠEVIĆ, VESNA ALIĆ. ZENICA: VRIJEME; TUZLA: NAM.
 2. NAŠ JEZIK. AMIRA DŽIBRIĆ. SARAJEVO: BOSANSKA RIJEČ; SARAJEVO: DJEČIJA KNJIGA.
 3. MATEMATIKA. ŠEFKET ARSLANAGIĆ. SARAJEVO: BOSANSKA RIJEČ; SARAJEVO: DJEČIJA KNJIGA.
 4. FIZIKA. HASNIJA MURATOVIČ, NADA GABELA. MOSTAR: GRAFEX.
 5. TEHNIČKA KULTURA. ĆAMIL AHMETOVIĆ, SUADA NUMIĆ, NAHID KULENOVIĆ. ZENICA: VRIJEME; TUZLA: NAM.
 6. INFORMATIKA. LEJLA DIZDAREVIĆ. SARAJEVO: SARAJEVO PUBLISHING.
 7. VJERONAUKA. EMINA GRABUS, MUAMER NEIMARLIJA, AHMEDINA PURKOVIĆ, MELISA ZUKIĆ. EL-KALLEM.
 8. CHALLENGES 4. MICHAEL HARIS, DAVID MOWER, ANNA SIKORYNSKA, ASMIR MEŠIĆ. SARAJEVO: BUYBOOK.
 9. NJEMAČKI JEZIK. ZLATA MAGLAJLIJA. SARAJEVO: BOSANSKA RIJEČ, SARAJEVO: DJEČIJA KNJIGA.
 10. GEOGRAFIJA. GRETA ŽUPANČIĆ. SARAJEVO: NOVA DJEČIJA KNJIGA.
 11. HISTORIJA. IZET ŠABOTIĆ, MIRZA ČEHAJIĆ. ZENICA: VRIJEME; TUZLA: NAM.
 12. BIOLOGIJA. JASMINKA HALILOVIĆ, AMELA BEGIĆ. SARAJEVO: BOSANSKA KNJIGA.
 13. HEMIJA. NATAŠA MILIČEVIĆ, MEDIHA MUSIĆ. SARAJEVO: SARAJEVO PUBLISHING.
 14. MUZIČKA / GLAZBENA KULTURA. SENAD KAZIĆ. SARAJEVO: BOSANSKA KNJIGA.
 15. LIKOVNA KULTURA. ADMIR MUJKIĆ. SARAJEVO: SARAJEVO PUBLISHING.

PREUZMI SPISAK UDŽBENIKA