Djeca i škola

„ SVAKO DIJETE TREBA IMATI JEDNAK PRISTUP KVALITETNOM ODGOJU I OBRAZOVANJU. “

„ DJECA UČE ONO ŠTO ŽIVE “…

A šta im mi nudimo…

  • Poštovanje i uzajamno razumijevanje
  • Učenje o individualnoj i kolektivnoj odgovornosti
  • Empatiju i učenje sposobnosti da se stavimo u poziciju drugoga
  • Poticanje na razvoj zajedničke humanosti
  • Mogućnosti da sagledaju različitosti kao bogatstvo i priliku za učenje i razvoj
  • Načela jednakosti ,nepristrasnosti i objektivnosti
  • Razvoj i učenje kritičkog pogleda na svijet
  • Ravnopravnu zajednicu svih članova
  • Mogućnost izbora
  • Razvoj temeljnih ljudskih vrijednosti

© 2020 OŠ ISAK SAMOKOVLIJA