Psiholog

Alma Isaković, psiholog

Za praćenje, analiziranje i unapređivanje saradnje s porodicom, društvenom sredinom, institucijama pedagoškopsihološkom
službom u svrhu preventivnog djelovanja škole imaju psihologa i socijalnog radnika.

Radni zadaci:

 • Koncepcijsko-programski zadaci
 • Programiranje, ostvarivanje i analiza odgojnog rada
 • Pedagoška dokumentacija
 • Stručni rad s nastavnicima i u stručnim organima škole
 • Rad s učenicima i učeničkim organizacijama
 • Unapređenje nastave
 • Saradnja s institucijama
 • Saradnja s roditeljima
 • Ispitivanje zrelosti djece za upis u školu
 • Profesionalna orjentacija
 • Istraživanja u praksi školskog pedagoga-psihologa
 • Personalni dosije učenika, pedagoški karton
 • Pedagoško-psihološka praksa studenata nastavnih fakulteta
 • Pripremanje za rad i stručno usavršavanje

© 2020 OŠ ISAK SAMOKOVLIJA