Termini konsultacija za školsku 2021 /2022. godinu

Ime i prezime nastavnikaTermin konsultacija
Eldina Dizdarčetvrtak u 17:00 h  u drugoj smjeni
Belma Bašićutorak u 17:30 h u drugoj smjeni
Nataša Vicićutorak u 17:30 h u  drugoj smjeni
Jelena Kovačevićutorak  u 17:30 h u drugoj smjeni
Dženana Š. Hadrovićutorak  u 17:30 h u drugoj smjeni
Jasmina Alečkovićutorak  u 17:30 h u drugoj smjeni
Nađa šteta utorak ( smjena 6. i 9. razreda ) u 17: 45 sati
Alisa Plehoutorkom u 17:40 h u drugoj smjeni
Ajka Karićutorak ( smjena 6. i 9. razreda ) u 17: 45 sati
Dženana Osmanbegovićsrijeda    17:35 – 18:20 h
Selma Paralović Jažićutorak    17:35 – 18:20 h
Sajma Gušić-Mršoutorak  u drugoj smjeni  17:30 – 18:15 h
Zejna Martinovićsrijeda u 17:30 h
Monika Likautorak od 17:30 – 18:15 h
Mirela Suljevićutorak u prvoj smjeni učiteljice u 17:30 h
Marina Mešanovićutorak u drugoj smjeni  6. i 9. razreda 16:45 – 17:30 h
Adisa sokolovićpetak u drugoj smjeni 6. i 9. razreda od 17:40 – 18:10 h
Lejla Vučijakponedjeljak 18:30 (druga smjena)
Sanela Sirćosrijeda u drugoj smjeni 7. i 8. razreda od 16:30 – 17:20 h
Nizama Aliustićsrijeda u drugoj smjeni 7. razreda u 16:45 h
Ajla Hadžikadunićpetak u drugoj smjeni 6. i 9. razreda 3. čas od 15:40 – 16:25 h
Emina Č. Čauševićutorak u drugoj smjeni 8. razreda 3. čas od 15:40 – 16:25 h
Samir Mešićutorak u 13:20 h
Melisa Kulićčetvrtak u drugoj smjeni 7. i 8. razreda 6. čas od 18:25-19:10 h
Alen Podgoricaponedjeljak u drugoj smjeni 9. razreda od 14:45 – 15:30 h
Dženita Batinićsrijeda u drugoj smjeni 7. i 8. razreda od 15:45 – 16:25 h
Emina Dautbašićponedjeljak u drugoj smjeni  u 19:10 h
Imra Memiševićčetvrtak u drugoj smjeni 6. i 9. razreda od 16:45 – 17:30 h
Maida Pašićsrijeda u prvoj smjeni 9. razreda od 13:10 – 13:50 h
Emina Šabićponedjeljak u drugoj smjeni 7. i 8. razreda od 15:40 – 16:25 h
Samra Halilovićpetak u drugoj smjeni 7. i 8. razreda od 15:40 – 16:25 h
Mirsad CvrkU prvoj smjeni  petak 4. čas od 10:45 – 11:30 h
druga smjena 4. čas od 16:45 – 17:30 h
Medina Aldžićutorak u drugoj smjeni 6. i 9. razreda 3. čas od 15:40 – 16:25 h
Naisa Dedićčetvrtak smjena 8. razreda od 14:00 – 14:45 h
Azema Efendićsrijeda u drugoj smjeni 7. i 8. razreda 3.čas od 15:40 – 16:25 h
Mirnesa Velićutorak u drugoj smjeni 8. razreda od 17:35 – 18:20 h
Amra Šotosrijeda u drugoj smjeni 6. i 9. razreda u 15:40 – 16:25 h
Vildana Koldžićutorak u drugoj smjeni 6. i 9. razreda 3. čas od 15:40 – 16:25 h
Dženita Ovčinautorak u drugoj smjeni 16:45 – 17:30 h
Zehra Memićpetak u drugoj smjeni 6. i 9. razreda od 14:50 – 15:35 h
Enela Tahićsrijeda u drugoj smjeni 7. i 8 razreda od 16:30 – 17:30 h
Jasmina Kazijačetvrtak , u drugoj smjeni sa 7. i 8. razredima 2 čas od 14:50 – 15:35 h