Sekretar


Azra Dizdarević

Za obavljanje pravno-administratinih poslova škola ima sekretara. U okviru radne sedmice sekretar škole obavlja slijedeće radne zadatke:

 1. Planiranje rada i stručna saradnja
 2. Praćenje i realizacija planiranog rada
 3. Ostali poslovi i radni zadaci kao što su:
 • Angažman u pripremanju i održavanju  sjednica organa upravljanja i stručnih organa škole – zapisnici, zaključci, odluke  i drugo
 • Obavljanje daktilografskih poslova za potrebe škole, poslovi ažuriranja i čuvanja arhive i ostale dokumentacije škole …
 • Prijave i odjave radnika i evidencija o odsustvovanju s posla
 • Staranje o dokumentaciji i evidenciji učenika koji se koriste prijevozom i dr.
 • Upis učenika u I razred, prijevodnice, prijava kandidata za polaganje ispita za stjecanje osnovnog obrazovanja
 • Izdavanje: potvrda, učeničkih knjižica, svjedodžbi i slično
 • Poslovi organizacije zdravstvene zaštite i osiguranja učenika i zaposlenika škole
 • Staranje o općim uvjetima za nesmetan rad škole (osvjetljenje, grijanje, opravke, održavanje i slično)
 • Organizovanje i nadzor rada tehničkog i pomoćnog osoblja škole i obavljanje drugih stručnih poslova i radnih zadataka po nalogu direktora, nastavničkog vijeća i organa upravljanja
 • Saradnja sa stručnim službama na ostvarivanju njihovih programskih sadržaja

© 2020 OŠ ISAK SAMOKOVLIJA