Biblioteka

Biblioteka OŠ “Isak Samokovlija” smještena je u prizemlju školske zgrade i sastoji se od jedne prostorije. Opremljena je jednostranim policama za smještaj knjižnog fonda, a u biblioteci se nalazi i kompjuter te skroman čitalački prostor. Cjelokupan knjižni fond uveden je u inventar i obrađen prema UDK klasifikaciji. Knjižni fond čine obavezne školske lektire od I do IX razreda, ali i stručna literatura iz pedagogije, psihologije, metodike, zatim pojedinih nastavnih oblasti, kao i literatura na engleskom, njemačkom i francuskom jeziku, najviše iz oblasti dječije književnosti. U bibliotečkom fondu nalazi se i referentna zbirka: encikopledije, rječnici, leksikoni, atlasi kao i serijske publikacije za učenike i nastavnike. Posebnost naše zbirke čine poklonjeni primjerci književnih izdanja iz lične i porodične biblioteke našeg književnika Isaka Samokovlije.

Korisnici biblioteke su učenici i zaposlenici naše škole. Svaki korisnik posjeduje evidencijski karton čitanja te člansku legitimaciju. Iako skromnog fonda i prostora, naša biblioteka obiluje različitim aktivnostima. U organizaciji biblioteke upriličena su različita učenička druženja, pjesničke večeri, predavanja, kreativne radionice itd.
Školska biblioteka osim informacijske i dokumentarne uloge, prati odgojno-obrazovni proces u svim segmentima. Orjentisana je na podržavanje procesa učenja, proširivanja školskog nastavnog plana i programa. Osim što služi kao koordinacijsko središte za materijale koji se koriste u procesu nastave, od strane učenika/nastavnika, također je i prostor odvijanja kreativnih radionica, te mjesto susreta i okupljanja učenika.

Biblioteka je prije svega saradnički projekat u kojem školska zajednica ima udruženo nastojanje u cilju društvenog, kulturnog i obrazovnog razvoja učenika. Tako je naše nastojanje usmjereno ka odgoju informacijski pismenog učenika sa razvijenom sposobnošću kritičkog mišljenja, efikasnog i samostalnog korištenja informacija i upravljanja istraživačkim procesom. Informacijski pismen učenik je prije svega aktivan čitatelj, pa je podržavanje i razvoj čitateljskih navika osnovni cilj rada biblioteke. Aktivno razvijati maštu i komunikacijske sposobnosti učenika prva je stepenica ka ispunjenju tog zadatog cilja.

Pored osnovnih bibliotečkih poslova,  aktivan rad se odvija i u vidu održavanja predavanja višim razredima, kontinuiranim posjetama institucijama kulture, učešćima i organizaciji kulturnih događaja, obilježavanja bitnih datuma iz oblasti kulture, organizovanja posjeta biblioteci, te kreiranja i vođenja edukativnih radionica. Aktivna je i sekcija ”Klub knjige”.
U narednom periodu aktivnosti će biti usmjerene na automatizaciju bibliotečkog poslovanja, kao i kreiranje online kataloga. Također, pokušat će se iznaći rješenje nužnog proširenja kapaciteta i fonda biblioteke, kako bi se zadovoljili svi pedagoški uvjeti.

© 2020 OŠ ISAK SAMOKOVLIJA