Bibliotekar

Zana Bitić, bibliotekar

Zbog općeg značaja školske biblioteke i njene neposredne nastavne funkcije, bibliotekar u osnovnoj školi je neposredni stručni saradnik i izvršilac u nastavnom procesu.

Radni zadaci:

 • Poslovi planiranja
  • Učešće u programiranju rada škole , saradnja s nastavnicima/odgajateljima u neposrednom planiranju i izvođenju obrazovno-odgojnog rada, poslovi planiranja, obnove i nabavke novih knjiga, dopuna bibliotečkog fonda
 • Praćenje i realizacija programa rada škole
  • Permanentan rad na praćenju realizacije programskih zadataka škole sa stanovišta funkcije i uloge školske biblioteke u realizaciji nastavnih i vannastavnih odgojno-obrazovnih sadržaja
  • Rad na pravovremenom infonnisanju nastavnika i stručnih saradnika škole o novinama u stručnoj literaturi i periodici, rad na klasifikaciji i stručnoj obradi periodike
  • Rad s učenicima na popularizaciji knjige, davanje uputa za korištenje i metodičkih napomena za brzo i efikasno stjecanje potrebnih informacija, saradnja s roditeljima u području korištenja knjigama i pružanja pomoći učenicima
  • Stručna analiza rezultata rada u okviru realizacije programa rada škole
 • Ostali poslovi i radni zadaci
  • Stručno evidentiranje i klasifikacija fonda knjiga, fonda stručne knjige i periodike, dječije i omladinske štampe, časopisa, naslova po predmetima i nastavnim područjima
  • Poslovi na izdavanju i preuzimanju knjiga
  • Poslovi informisanja
  • Permanentno stručno usavršavanje, ostali poslovi i radni zadaci
  • Projektna nastava, multidisciplinarni pristup nastavi, koordinacija rada predmetne i razredne nastave sa radom biblioteke
  • Po nalogu direktora škole

© 2020 OŠ ISAK SAMOKOVLIJA