Ostali uposlenici

Mišut Senad
ložač

Ovčina Amir
domar

Andelić Nedim
čuvar

Sarić Suad
čuvar

Bajrović Medina
spremačica

Murtić Selma
spremačica

Hubijar Jasmina
spremačica

Mizdrak Mersida
spremačica

© 2020 OŠ ISAK SAMOKOVLIJA