Nastavnici

Martinović Zejna
nastavnik Razredne nastave

Osmanbegović Dženana
nastavnik Razredne nastave

Suljević Mirela
nastavnik Razredne nastave

Alečković Jasmina
nastavnik Razredne nastave

Bašić Belma
nastavnik Razredne nastave

Dizdar Eldina
nastavnik Razredne nastave

Lika Monika
nastavnik Razredne nastave

Šabanić – Hadrović Dženana
nastavnik Razredne nastave

Kovačević Jelena
nastavnik Razredne nastave

Šteta Nađa


nastavnik Razredne nastave

Pleho Alisa
nastavnik Razredne nastave

Vicić Nataša
nastavnik Razredne nastave

Gušić – Mršo Sajma
nastavnik Razredne nastave

Karić Ajka
nastavnik Razredne nastave

Paralović Jažić Selma
nastavnik Razredne nastave

Memić Zehra
nastavnik Engleskog jezika

Jasminka Plakalo
nastavnik BJK, HJK, SJK

Dautbašić Emina
nastavnik BJK, HJK, SJK

Šabić Emina
nastavnik Matematike

Mešanović Marina
nastavnik Matematike

Sokolović Adisa
nastavnik Historije

Vučijak Lejla
nastavnik Njemačkog jezika

Čerkez-Čaušević Emina
nastavnik Hemije, D/K/R, Zdravih životnih stilova i Kulture življenja

Sirćo Sanela
nastavnik Geografije

Pašić Maida
nastavnik Fizike

Podgorica Alen
nastavnik Likovne kulture

Batinić Dženita
nastavnik Biologije i Zdravih životnih stilova

Aliustić Nizama
nastavnik Muzičke kulture

Šoto Amra
nastavnik Tehničke kulture

Idrizović Imra
nastavnik Matematike

Aldžić Medina
nastavnik Informatike

Dragolj Zerina
nastavnik Tehničke kulture

Hadžikadunić Ajla
nastavnik Tjelesnog i zdravstvenog odgoja

Mešić Samir
nastavnik Njemačkog jezika

Dedić Naisa
nastavnik Vjeronauke

Cvrk Mirsad
nastavnik D/K/R i Građanskog obrazovanja

Živalj Merisa
nastavnik BJK, HJK, SJK

Đurović Jelena
nastavnik Engleskog jezika

Frko Igda
nastavnik Engleskog jezika

Efendić Azema
nastavnik Informatike

Ovčina Dženita
nastavnik Vjeronauke

Prazina Armin
nastavnik Tjelesnog i zdravstvenog odgoja

Svi nastavnici/ce razredne nastave i nekoliko nastavnika predmetne nastave su prošli početnu obuku, a jedan broj i naprednu obuku za primjenu Metodologije usmjerenu na dijete (što nesumnjivo olakšava rad u devetogodišnjem obrazovanju i odgoju), jedna učiteljica obuku za mentora, a četiri nastavnice iz predmetne nastave su certificirane za primjenu RWCT metoda i tehnika u nastavi. Petnaest nastavnika/ca je prošlo obuku „Čitanjem i pisanjem do kritičkog mišljenja“ tj. za primjenu aktivnih metoda i tehnike učenja u nastavi. Jedna nastavnica razredne nastave je certificirani trener za Metodologiju usmjerenu na dijete, a jedna nastavnica predmetne nastave za RWCT metode. Nastavnica razredne nastave je prošla obuku za trenera za projekat „Unapređenje djelotvornosti škole“.

Osim individualnog stručnog usavršavanja na nivou škole svaki nastavnik/ca i stručni saradnik obavezni su prisustvovati stručnim aktivima kao i drugim oblicima usavršavanja u organizaciji škole, PPZ i drugih obrazovnih institucija. Nastavnici/ce kojima naša škola nije matična, obavezno stručno individualno usavršavanje realizuju u svojim školama.

U okviru Projekta „Zajednica učenja“, u organizaciji COI „ Step By Step“, podržanog od Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih i PZ, veći broj nastavnika/ca je prošlo individualno stručno usavršavanje u okviru zajednice učenja.

Prema istraženim potrebama u toku školske godine škola može organizovati kolektivno usavršavanje angažovanjem stručnjaka iz različitih oblasti, ali i nastavnika/ca – trenera u okviru škole.

© 2020 OŠ ISAK SAMOKOVLIJA