Termini informativnih sastanaka

RAZREDNIK ODJELJENJE TERMIN ODRŽAVANJA
Nađa Šteta 1.a Utorak 17:30
Alisa Pleho 1.b Utorak 17:30
Ajka Karić 1.c Utorak 17:35
Dženana Osmanbegović 2.a Utorak 17:30
Slobodanka Okić 2.b Utorak 17:30
Sajma Gušić-Mršo 2.c Utorak 17:30
Zejna Martinović 3.a Ponedjeljak 17:30
Monika Lika 3.b Utorak 17:30
Mirela Suljević 3.c Utorak 17:30
Eldina Dizdar 4.a Četvrtak 18:25
Belma Bašić 4.b Utorak 17:30
Nataša Vicić 4.c Utorak 18:25
Dženana Šabanić-Hadrović 5.a Petak 16:45 (smjena 6. i 9.)
Aida Dolić 5.b Četvrtak 16:45 (smjena 6. i 9.)
Jasmina Alecković 5.c Srijeda 16:45 (smjena 6. i 9.)
Jelena Nanić 5.d Četvrtak 18:20 (smjena 7. i 8.)
Adisa Sokolović 6.a Ponedjeljak 16:45 (smjena 6. i 9.)
Elma Drpljanin 6.b Srijeda 17:30 (smjena 6. i 9.)
Nedim Hastor 6.c Utorak 17:30 (smjena 6. i 9.)
Alen Podgorica 7.a Utorak 19:10 (smjena 7. i 8.)
Dženita Batinić 7.b Srijeda 18:40 (smjena 7. i 8.)
Amina Hasibović-Ibiševič 7.c Ponedjeljak 18:30 (smjena 6. i 9.)
Lejla Vučijak 8.a Četvrtak 19:15 (smjena 7. i 8.)
Emina Čerkez-Čaušević 8.b Ponedjeljak 19:10 (smjena 7. i 8.)
Mirnesa Velić 8.c Utorak 17:30 (smjena 6. i 9.)
Maida Pašić 9.a Srijeda 16:45 (smjena 6. i 9.)
Nizama Aliustić 9.b Ponedjeljak 19:10 (smjena 6. i 9.)

© 2020 OŠ ISAK SAMOKOVLIJA