Produženi boravak

Produženi boravak je organizovan za učenike od 1. do 5. razreda, a rad se realizuje od 7:00 do 17:00 sati, u dvije smjene, u četiri grupe.

Produženi boravak obuhvata ishranu djece, aktivnosti na izradi zadaće, vježbanju sadržaja iz redovne nastave, te organizovane slobodne aktivnosti prema izboru djeteta i mogućnostima škole.

Orjentacioni raspored dnevnih aktivnosti produženog boravka:

Prva smjena Druga smjena
Vrijeme Aktivnosti Vrijeme Aktivnosti
7,00 – 7,30 Prijem djece 11,30 – 13,00 Dolazak s nastave i rekreativne aktivnosti
7,30 – 9,00 Doručak 13,00 – 14,00 Ručak
9,00 – 9,15 Jutarnji sastanak 14,00 – 14,15 Dnevni sastanak
9,15 – 11,00 Izrada zadaće i vježbanje sadržaja iz nastave 14,15 – 15,45 Izrada zadaće i vježbanje sadržaja iz nastave
11,00 – 12,30 Rekreativne aktivnosti 15,45 – 17,00 Rekreativne aktivnosti
12,30 – 13,30 Ručak 17,00 Odlazak kući
13,45 Odlazak na nastavu    

Radno vrijeme zaposlenih u boravku:
1.smjena – od 7,00 do 13,00
2.smjena – od 11,00 do 17,00

Nastavnice koje vode grupe učenika/ca u produženom boravku, su:

Mednolučanin – Čerim Amira

Medić Karić Adisa

Demirović Esma

Ramić Dženana

© 2020 OŠ ISAK SAMOKOVLIJA