Vijeće roditelja za školsku 2021/2022. godinu

Razred/OdjeljenjeIme i prezime roditelja
I-aAlma Kunić
I-bAdijata Hasanspahić Šušić
I-cEmina Forto
II-aIrma Kadić
II-bAmela Trbović
II-cKarić Adela
III-aEna Begović-Sokolija
III-bHaris Omeragić
III-cEsed Ivojević
IV-aNina Samardžić, Lejla Haljevac-zamjena
IV-bGaranović Nermina
IV-cRenata Jažić – Merzić
V-aSabina Hasanović
V-bAzra Dedić
V-cJasmina Pandžić
VI-aAmela Kovačević, Nina Hastor- zamjena
VI-bAzra Metović
VI-cDavor Ahmetović, Admir Begović, zamjena
VII-aAida Hodžić
VII-bBelma Šečibović
VII-cDragana Stojišić
VIII-aEmir Ferović
VIII-bAmila Silajdžić
VIII-cNermina Hodžić, Lejla Sahačić-zamjena
IX-aMirza Čekro
IX-bMirela Golub
IX-cAmra Mahmuzić

 

PROGRAM RADA VIJEĆA RODITELJA