Vijeće roditelja

Vijeće roditelja za školsku 2023/2024. godinu

Razred/OdjeljenjeIme i prezime roditelja
I-aAmina Bešlija-Gašević
I-bAdana Kršo-Čelik
I-cJasmin Memić
II-aManuela Muzika Dizdarević
II-bNataša Budiša-Radovanović
II-cHaris Omeragić
III-aMerima Cocalić
III-bAdijata Hasanspahić Šušić
III-cEmina Forto
IV-aEdina Krnić Ajanović
IV-bAmela Trbović
IV-cMirana Kečo
V-aEna Begović-Sokolija
V-bElma Avdić
V-cEsed Ivojević
VI-aMirela Golub
VI-bRenata Jažić – Merzić
VI-cNermina Garanović
VII-aSabina Hasanović
VII-bAmra Dedić
VII-cJasmina Mustafić Pandža
VIII-aAmela Kovačević
VIII-bAzra Metović
VIII-cDavor Ahmetović
IX-aAida Hodžić
IX-bBelma Šećibović
IX-cArjana Selmanagić

PROGRAM RADA VIJEĆA RODITELJA

© 2020 OŠ ISAK SAMOKOVLIJA