Vijeće roditelja za školsku 2022/2023. godinu

Razred/OdjeljenjeIme i prezime roditelja
I-aManuela Muzika Dizdarević
I-bNataša Budiša-Radovanović
I-cHaris Omeragić
Amra Mahmuzić-zamjena
II-aAlma Kunić
II-bAdijata Hasanspahić Šušić
II-cEmina Forto
III-aEdina Ajanović
III-bAmela Trbović
III-cMirana Kečo
IV-aEna Begović-Sokolija
IV-bElma Avdić
IV-cEsed Ivojević
V-aMirela Golub
Lejla Hodžić-Haljevac-zamjena
V-bNermina Garanović
V-cRenata Jažić – Merzić
VI-aSabina Hasanović
VI-bAzra Dedić
VI-cHatidža Hodžić
VII-aAmela Kovačević
VII-bAzra Metović
VII-cDavor Ahmetović
VIII-aAida Hodžić
VIII-bBelma Šečibović
VIII-cArjana Semanagić
IX-aEmir Ferović
IX-bAmila Silajdžić
IX-cNermina Hodžić

PROGRAM RADA VIJEĆA RODITELJA