Direktor

Mr. Nevzeta Doljančić, direktorica

Direktor OŠ je odgovoran za zakonitost rada i stručni rad škole. Direktor OŠ osim poslova i zadataka utvrđenih zakonom, obavlja i sljedeće poslove:

 • Priprema nacrt godišnjeg programa obrazovno-odgojnog rada osnovne škole nakon čijeg je donošenja  odgovoran za njegovo provođenje
 • Predlaže finansijski plan škole
 • Vrši izbor i postavljanje zaposlenika i sa njima zaključuje ugovor o radu
 • Donosi riješenja o prestanku ugovora o radu
 • Utvrđuje raspored nastavnika i drugih zaposlenika škole na odrđene poslove
 • Utvrđuje raspored radnog vremena nastavnika i stručnih saradnika
 • Predlaže rapored časova nastavničkom vijeću
 • Drži ogledno-ugledni čas jedanput u školskoj godini
 • Drži ogledni ili ugledni čas jedanput u toku dvije nastavne godine
 • Podnosi izveštaj o uspjehu i postignutim rezultatima obrazovno-odgojnog rada školskom odboru, osnivaču, Prosvjetno-pedagoškom zavodu, ministru i nadležnom općinskom organu na kraju prvog polugodišta i na kraju školske godine
 • Rješava po žalbama i prigovorima na rad nastavnika, stručnih i drugih saradnika
 • Odgovoran je za izvršenje naloga Ministarstva, prosvjetnog inspektora i stručnog savjetnika u slučaju nedoličnog ponašanja nastavnika, odnosno stručnih saradnika i njihovog negativnog uticaja na učenike i druge nastavnike
 • Izvršava odluke školskog odbora i nastavničkog vijeća
 • Podnosi finansijski izvještaj školskom odboru i osnivaču
 • Vrši i druge poslove utvrđene relevantnim propisima i pravilima osnovne škole

© 2020 OŠ ISAK SAMOKOVLIJA