Vijeće učenika

Vijeće učenika za školsku 2023/2024. godinu

Razred/OdjeljenjeIme i prezime učenika/ce
V-aMelika Sokolija
Mak Šabić
V-bEna Todorović
Omar Mešić
V-cMerjem Smajić
Nedžma Ivojević
VI-aSajra Ćatić
Ajdin Hadžialić
VI-bAmina Forto
Sarah Kukić
VI-cSara Bulat
Kaan Bojčanović
VII-aAnida Veledar
Andrej Simišić
VII-bNedžla Muratović
Zahra Misirlić
VII-cDalia Hadžić
VIII-aAjla Kovačević
Amir Sedlarević
VIII-bMerjem Hubjer
Esma Merzić
VIII-cOrhan Subašić
Daris Jahić
IX-aLejla Hodžić
Filip Živanović
IX-bAlem Karahasanović
Nađa Šećibović
IX-cNejla Demirović
Sarah Kadić

© 2020 OŠ ISAK SAMOKOVLIJA