Vijeće učenika za školsku 2021/2022. godinu

Razred/OdjeljenjeIme i prezime učenika/ce
V-aAnida Veledar i Lali Ostojić
V-bNedžla Muratović
V-cDalia Hadžić
VI-aAmir Sedlarević i Ajla Kovačević
VI-bEsma Merzić i Nejra Handžić
VI-cZara Bojčanović i Dea Đorđević
VII-aIlan Filipović
VII-bNada Šećibović i Alem Karahasanović
VII-cEsma Dervišević i Renato Šešum
VIII-aFarah Podžo i Uma Čelhasić
VIII-bHarun Karaibrahimović i Farah Kekić
VIII-cHana Hrelja i Denis Zulić – Ambera Beširović
IX-aZoe Miletić i Jan Krstanović
IX-bAnnur Mesić i Mustafa Fadilpašić
IX-cMona Fazlagić i Zara Kečo