Naše prednosti

Lokacija škole

Škola je smještena u strogom centru grada, naselje Marijin dvor, te je u blizini velikog broja institucija od značaja: Opća bolnica “Abdulah Nakaš, DZ Vrazova, Općina Centar, OHR, Parlament BIH, Zemaljski muzej i mnoge druge. Položaj i pristup školi olakšavaju velikom broju roditelja dovođenje učenika u školu.

Opremljenost škole

Škola je savremeno opremljena i posjeduje svu savremnu tehničku, multimedijalnu i didaktičku opremu za izvođenje kvalitetnog nastavnog procesa. Sve učionice su opremnljene računarima, TV prijemnicima, CD playerima, magnetnim tablama i internet konekcijom. Škola je pokrivena kamerama koje obezbjeđuju maksimalnu sigurnost učenika i uposlenika. Posjedujemo savremeno opremljen informatički kabinet sa smart tablom i velikim brojem računara i tableta za izvođenje kvalitetne informatičke nastave. Posjedujemo opremljenu kino salu za školske priredbe i kreativan olakšan rad školskih sekcija. Sala za TZO je opremljena vrhunskom i savremenom opremom za satove TZO.
Školska biblioteka, pored opremljenosti bigatim bibliotečkim fondom knjiga, posjeduje i audio te pdf djela obavezne školske lektire.
U školi se nalazi produženi boravak, koji je u potpunsoti opremljen za rad po savremenim standardima cjelodnevnog boravka učenika. Škola ima i školsko dvorište, te park tj. školki vrt za uživanje u prirodi.

Kvalitan nastavni kadar

Škola mnogo ulaže u edukaciju i stručno usavršavanje nastavničkog kadra. Nastavnici/ce koji su uposleni u školi posjeduju mnogo pedagoškog iskustva i brojna stručna usavršavanja. Većina nastavnika je promovirana od zvanja nastavnik mentor, do najvišeg stručnog zvanja-nastavnik viši savjetnik.

Neki od nastavnika su članovi brojnih komisija za izradu kurikuluma te izradu revidiranih NPP-a pri MONKS-u i APOSO-u.
Pored toga, članovi su: stručnih grupa za izradu Programa polaganja eksterne mature za nekoliko nastavnih predmeta; stručnih grupa za izradu pitanja za internu evaluaciju znanja iz nekih nastavnih predmeta; Kantonalnih predmetnih komisija za izradu setova pitanja za polaganje eksterne mature; takmičarskih komisija za izradu i verifikaciju setova pitanja/zadataka za kantonalna takmičenja iz nastavnih predmeta za učenike osnovnih škola.
Nekoliko nastavnika učestvovalo je u izradi pitanja za internu evaluaciju znanja.

Dio nastavnika posjeduje trenerske certificate za realizaciju određenih metodologija rada: STEM model rada, trener/mentor za predavačke metode zasnovane na ishodima učenja u jezičko-komunikacijskom području (Save The Children, 2017.), trener/mentor za predavačke metode zasnovane na ishodima učenja u matematičkom području. (Save The Children, 2017.) Metodologija usmjerena na dijete; Škola mišljenja i Škola vrijednosti ( COI Step by Step), Odgojna drama u nastavi ( Care international).

Saradnja sa institucijama od značaja

Općina Centar, DZ Vrazova, Porodično savjetovalište, Biblioteka za slijepa i slabovidna lica, Centar za socijalni rad, MONKS, PPZ Sarajevo, Centar za strane jezike “Follow me”, Stručni mobilni tim za inkluzivnu nastavu. Policijska uprava Centar, Univerzitetska i nacionalna biblioteka BiH.

© 2020 OŠ ISAK SAMOKOVLIJA