Nastavnici i škola

„ AKO ŽELIMO POMOĆI DJETETU, MORAMO POMOĆI CIJELOJ PORODICI. “

 NASTAVNICI I ŠKOLA

Nastavničke kompetencije i uvjerenja na kojima gradimo našu praksu…

  • Svako dijete ima pravo na kvalitetno obrazovanje
  • Pristup usmjeren na dijete treba uzimati u obzir individualne potrebe svakog djeteta
  • Uključivanje,podrška i saradnja sa porodicama su bitan faktor za uspjeh
  • Uključivanje zajednica, saradnja i jačanje veza između različitih ustanova i institucija su važne prilike za unapređenje dobre prakse
  • Pristup profesionalnom razvoju
  • Promoviranje inovacija u obrazovanju
  • Samorefleksija i kritičko promišljanje o sopstvenoj  praksi
  • Uvažavanje različitosti

© 2020 OŠ ISAK SAMOKOVLIJA