Obilježavnje “Dječije nedjelje” u odjeljenjima 4.c i 1.b

0
Vijesti

Svake godine u prvoj sedmici oktobra obilježava se “Dječija nedjelja”, tokom koje se djeca upoznaju sa svojim pravima zagarantovanim Konvencijom o pravima djeteta koja je usvojena od Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, 20. novembra 1989. godine.

Učenici odjeljenja 4. c učiteljice Ajke Karić su obilježili “Dječiju nedjelju” izložbom u holu škole.

Povodom obilježavanja Dječije nedjelje i učenici 1.b odjeljenja, učiteljice Monike Lika, su govorili o svojim pravima, ali i dužnostima.

“Kraljevi i kraljice svijeta to su naša djeca.”

© 2020 OŠ ISAK SAMOKOVLIJA