0
Obavještenja

U četvrtak, 1.9.2022. godine počinje nova školska godina.

RASPORED SMJENA PO ODJELJENJIMA:

 1. SMJENA

1.b, 1.c, 2.a, 3.a, 4.a, 4.b, 5.a, 6.a, 6.b, 6.c, 7.a, 7.b, 7.c.

2. SMJENA

1.a, 2.b, 2.c, 3.b, 3.c, 4.c, 5.b, 5.c, 8.a, 8.b, 8.c, 9.a, 9.b, 9.c.

NAPOMENA:

1.9. u četvrtak, nastava će se realizovati u terminima:

1.smjena  8:00 – 9:00 sati

2.smjena  14:00 – 15:00 sati

Svim učenicima i nastavnicima želimo sretan početak nove školske 2022/2023. godine.

Uprava škole