Poziv za općine – Investicija od 200.000 KM u ulične kontejnere širom FBiH

0
Obavještenja

Obavještavamo općine Federacije Bosne i Hercegovine da je ZEOS eko-sistem d.o.o., izdvojio sredstva za nabavku novih kontejnera za električni i elektronski otpad (u daljem tekstu e-otpad), koji će biti postavljeni besplatno u općine koje iskažu interes i izdaju potrebne saglasnosti za postavljanje i lokacije kontejnera.

Poziv se odnosi na sve općine Federacije Bosne i Hercegovine, a prednost imaju one koje trenutno ne posjeduju kontejnere za e-otpad, a imaju najpogodnije uslove. ZEOS će odluku o izboru donijeti prema vlastitoj procjeni i analizi mogućnosti pražnjenja kontejnera. Zainteresovane općine mogu sa se prijave putem linka ovdje, ili putem stranice www.zeos.ba.

Rok za prijave je do 15.11.2022. Molimo da prijavu popunjavaju nadležne osobe u općinskim službama.

© 2020 OŠ ISAK SAMOKOVLIJA