Radionice na temu “Stres kod učenika”

0
Vijesti

Nažalost, živimo u vremenu kada su djeca izložena značajnom uticaju stresa. Ukoliko su u jačem stresu češće ulaze u sukobe s vršnjacima, nastavnicima i roditeljima. Veoma je važno da poduzimamo aktivnosti za očuvanje mentalnog zdravlja učenika.

Naši vršnjački edukatori uz pomoć i podršku pedagogice škole Amele Tanovic Sinanovic su održali radionice na temu “Stres kod učenika” za učenike 8.i 9.razreda.

Cilj ovih radionica je podići svijest među učenicima o mentalnom zdravlju, osvijestiti nivo stresa kojem su izloženi učenici, te razviti lične strategije za suočavanje sa stresom.

Naši učenici: Pejaković Dea, Švraka Lamija, Hena Hrelja i Mustafa Čiča su se odlično snašli u ulozi predavača tako da ćemo nastaviti sa praksom da upravo oni educiraju i razgovaraju sa svojim vršnjacima o ovim i sličnim temama.

© 2020 OŠ ISAK SAMOKOVLIJA