Edukacija nastavnika razredne nastave Kantona Sarajevo

0
Vijesti

Edukacija nastavnika razredne nastave Kantona Sarajevo, za program filozofije za djecu realizira TPO fondacija Sarajevo u saradnji sa Ministarstvom odgoja i obrazovanja Kantona Sarajevo.
Cilj edukacije je obuka nastavnika razredne nastave za implementaciju metode/programa filozofije za djecu, te osposobljavanje nastavnika za izvedbu replikacionih treninga i kreiranje inovativnih nastavnih materijala.
Ovaj pristup učenju transformira tradicionalnu učionicu i uz pomoć dijaloga/sokratovske metode, stavlja učenika u centar nastavnog procesa.
Cilj ovog programa u prvom redu je poticanje i razvijanje, kritičkog, kreativnog, brižnog/empatičnog i kolaborativnog mišljenja kod učenika.
Na edukaciji učestvuju učiteljice Nađa Šteta i Ajka Karić.

© 2020 OŠ ISAK SAMOKOVLIJA