INSTRUKCIJA o utvrđivanju ekvivalenta bodova za eksternu maturu

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS dalo je instrukciju o utvrđivanju ekvivalenta bodova za eksternu maturu, koju možete pogledati na linku: INSTRUKCIJA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .