Ostali uposlenici

Mišut Senad
ložač

Ovčina Amir
domar

Andelić Nedim
noćni čuvar

Sarić Suad
noćni čuvar

Bajrović Medina
spremačica

Mahir Nazifa
spremačica

Ajnađić Seida
spremačica

Hubijar Jasmina
spremačica

Murtić Selma
spremačica

Šorlija Samira
spremačica

Sejdić Emina
spremačica

Sarić Amina
spremačica

Alajim Enisa
servirka

U školi postoji SUR “Kantina”, vlasnik je Mičivoda Zada, a njene uposlenice su Mičivoda Dženana i Hodžić Aida.

Mičivoda Zada
vlasnik

Mičivoda Dženana
radnica

Hodžić Aida
radnica