Termini informativnih sastanaka

RAZREDNIK ODJELJENJE TERMIN ODRŽAVANJA
Zejna Martinović 1.a srijeda 16,45
Monika Lika 1.b četvrtak 16,45
Mirela Suljević 1.c utorak 16,45
Mara Škrabek 2.a utorak 17,30
Belma Bašić 2.b četvrtak 17,30
Nataša Vicić 2.c utorak 17,30 – 2.smjena
Dženana Šabanić-Hadrović 3.a utorak 17,30
Aida Dolić 3.b utorak 17,30
Jasmina Alečković 3.c utorak 17,30
Jelena Nanić 3.d utorak 17,30
Eldina Dizdar 4.a utorak 18,25
Ajka Karić 4.b utorak 17,40
Alisa Pleho 4.c utorak 17,40
Nađa Šteta 4.d utorak 17,40
Sajma Gušić-Mršo 5.a četvrtak 16,45 – 17,30 – 2.smjena
Dženana Osmanbegović 5.b utorak 16,45 – 17,30 – 2.smjena
Slobodanka Okić 5.c srijeda 18,20
Lejla Vučijak 6.a četvrtak 17,45 – petnaestodnevno
Medina Aldžić 6.b 18,20 – petnaestodnevno
Mirnesa Velić 6.c 18,30 – petnaestodnevno
Zehra Memić 7.a četvrtak 16,45 – 17,30
Nizama Aliustić 7.b ponedjeljak 19,10 – petnaestodnevno
Emina Šabić 8.a utorak 18,30
Elma Drpljanin 8.b utorak 17,30 – petnaestodnevno
Gordana Hadžić 8.c četvrtak 17,45 – petnaestodnevno
Seida Tanjaš 9.a srijeda 17,30 – petnaestodnevno
Alen Podgorica 9.b četvrtak 17,30 – petnaestodnevno
Amra Šoto 9.c četvrtak 18,30 – petnaestodnevno