Vijeće roditelja u školskoj 2020/21. godini:

Odjeljenje Ime i prezime
1.a Nermin Sijarić
1.b Dino Midžić
1.c Zuhra Seferović
2.a Tena Nagulov
2.b Haris Omeragić
2.c Esed Ivojević
3.a Nina Samardžić
3.b Lejla Kahvo
3.c Zina Laganin
4.a Sabina Hasanović
4.b Đenita Bešić
4.c Jasmina Pandžić
5.a Lejla Sahačić
5.b Azra Metović
5.c Davor Ahmetović
6.a Irena Šehović
6.b Belma Šećibović
6.c Maja Kapetanović
7.a Emir Ferović
7.b Amila Silajdžić
7.c Nermina Hodžić
8.a Amra Ahmić
8.b Mirela Golub
8.c Amra Mahmuzić
9.a Samra Ramić
9.b Elma Gašanin
9.c Vesna Andre Zaimović

PROGRAM RADA VIJEĆA RODITELJA 2020/2021.