Početak nastave u drugom polugodištu

Nastava u drugom polugodištu počinje u ponedjeljak 30.1.2017. godine i to:
I smjena (1.a, 2.d, 3.b, 3.c, 3.d, 4.b, 4.c, 5.c, 8. i 9. razredi)
II smjena (1.b, 1.c, 2.a, 2.b, 2.c, 3.a, 4.a, 5.a, 5.b, 6. i 7. razredi)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .